نوشته هایی با برچسب "آناناس خوب"

آناناس چگونه رشد می کند؟

آیا آناناس روی درختان رشد می کند؟ / هر گیاه آناناس دقیقاً یک آناناس دارد با وجود اینکه آناناس یک میوه در نظر گرفته می شود (و میوه به طور کلی از درختان می آید - مگر اینکه توت باشد)، آناناس ...