نوشته هایی با برچسب "ارگانیک"

کمپوست سازی در پاییز: ۶ مرحله ساده

پروژه های کمپوست که در پاییز آغاز شده اند، بخش مهمی از هر باغ ارگانیک هستند. در مراحل اولیه، کمپوست کاری به شما می دهد که با گیاهان تاریخ مصرف گذشته، بریده های چمن، زباله های آشپزخانه و سایر مواد ...