نوشته هایی با برچسب "درخت مناسب سردسیر"

در مناطق سردسیر چه درختانی مناسب است؟

کسانی که در مناطق سردتر کشور زندگی می کنند ممکن است به درختان گلدار و درختچه های عجیب و غریب در باغ های همسایگان جنوبی خود با حسادت نگاه کنند، اما آنها طیف خوبی از درختان زیبا و مقاوم را ...