نوشته هایی با برچسب "علف"

۳ راه بی نظیر برای ایجاد خاک سالم در باغات

چند وقت یکبار خاک برهنه را در طبیعت می بینید؟ به ندرت! طبیعت خاک در معرض هوا را دوست ندارد زیرا آنها به راحتی توسط عناصر - باد، باران، برف - فرسایش می یابند و وقتی خاک فرسایش می یابد ...