نوشته هایی با برچسب "همه چیز در مورد موز"

موز در چه مناطقی رشد می کند؟

خاستگاه و تجارت اولیه اولین میوه روی زمین؟ برخی از باغبانان معتقدند که موز اولین میوه روی زمین بوده است. منشا آنها در جنوب شرقی آسیا، در جنگل های مالزی قرار دارد. اندونزی یا فیلیپین جایی که امروزه بسیاری از انواع ...