نوشته هایی با برچسب "کشاوئرزی"

سبزیجاتی که نسبت به سایرین به آب کمتری نیاز دارند

باغبانانی که می خواهند با تکنیک های آبیاری عاقلانه در مصرف آب صرفه جویی کنند، ممکن است یک رویکرد غیرمعمول را در نظر بگیرند: کشت محصولاتی که در وهله اول به آب زیادی نیاز ندارند. کشت و کال - جیم مایرز، ...